Vanaf 31 december 2020 (niet 1 januari 2021) gaan de nieuwe drone categorieën gelden en dus ook daarmee de nieuwe regels rondom registratie, examinering en certificering van drones.

Tot 1 januari 2023 is er een overgangsperiode voor huidige drones die nog niet het nieuwe CE-keurmerk hebben. Hierdoor zal iedere op dit moment bestaande drone in de A1 of A3 klasse vallen. Na 1 januari 2023 zullen alle drones (van 250 gram en zwaarder of alles met camera) zonder CE-keurmerk in de open categorie A3 vallen.

Een overzicht van de verschillende categorieen is te zien in onderstaand plaatje (Engelstalig):

bron: https://www.easa.europa.eu/